De glans van Ganymedes

Psychologisch drama. Synopsis:
Vlak voor een belangrijk moment in zijn carriere raakt een danser in conflict met zijn geweten. Zijn verworven positie blijkt niet gebaseerd op eigen, bevredigende verdienste maar is het resultaat van doorgeschoten amibitie. De glans van Ganymedes is een monoloog over keuzes binnen het eigen doen en laten.

Monoloog voor korte film en/of interdisciplinaire theatervoorstelling.
Deze tekst geeft makers de gelegenheid om diverse disciplines o.a. dans/beweging, drama, multimedia, voice-over met elkaar samen te voegen. Bezetting: 2 acteurs.

Personages:
Juul Oosterkamp, danser
Boris
De stem van Joan
De stem van Karina

Fragment uit monoloog:

JULES: mijn bloed vloog naar mijn hoofd
luisterde niet meer naar de woorden
hoorde plotseling voor het eerst
de klank van een bijna haat
die bijna haat klinkt harder
hoor je beter
dwingt je tot luisteren
maar later was er die schaamte vernietigend
want
eigenlijk had ik zoveel aan hem te danken
weet ook niet wat erger voelde
die bijna haat of die vernietigende schaamte
weet ook niet meer hoe lang ik die dag daar zat
buiten regende het nog steeds
ik schrok opeens toen
mijn naam

Verkrijgbaar:
Nederland: Toneelcentrale
Belgie:        Toneelfonds