THE WORLD OF WOODSY DAPPLEFLUFF – building a house (ebook) is ONLINE

Naast de Nederlandse versie is nu ook de Engelse vertaling van de nieuwe kinderserie (4+) online. De ebookversie is om voor te lezen voor kinderen vanaf 4 jaar, of, om zelf te lezen vanaf 6 jaar, indien het kind tweetalig wordt opgevoed. 
Binnenkort volgt ook de vertaling in het Duits, als ook de Nederlandse luisterboek-versie van deel 1 – een huisje bouwen
 
Knoebeltje Hobbeldebob verlangt naar een huisje met een bedje en een badje. In het park ontmoet hij een mol, die de wijde wereld intrekt. In deze serie ontmoeten we een vrolijk, speels knoebeltje dat in een wereld vol kleine avonturen en wonderen gaandeweg zichzelf ontdekt. Fictie. Knoebeltje Hobbeldebob is een fantasiefiguurtje met verschillende eigenschappen en met herkenbare menselijke trekken voor kinderen (vanaf 4-6 jaar) Ieder deel staat op zich, maar ze staan allemaal met elkaar in verband. Allen tesamen vormen zij uiteindelijk ‘DE WERELD VAN KNOEBELTJE HOBBELDEBOB’
 
Woodsy Dapplefluff longs to have a house with a bed and a bath. In the park he meets a mole who goes out into the world. In this series we meet a cheerful, playful little woodsy who gradually discovers itself in a world full of small adventures and wonders. Fiction. Woodsy Dapplefluff is a fantasy figure with distinctive characteristics and human features recognizable to children (from 4-6 years). Each part can be read on its own, but they are all connected. All together they form “THE WORLD OF WOODSY DAPPLEFLUFF”

Uitgever/Publisher: Xpath Design multimediaproducties Amsterdam / storytelling 
Cover: Niek van Wijngaarden
Vertaling/Translation: Anne Marie Westra-Nijhuis

Cover Ebook Knoebeltje Hobbeldebob deel 1 Een huisje bouwenCover Woodsy Dapplefluff